• FIND YOUR FATE
  • تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس
  •  

  • اولین لینک شما رو می بره جایی که با دادن جواب به سوالاتشون و زدن گزینه ی calculate میتونید بفهمید کی میمیرید !!!!
  • دومین لینک هم شما رو میبره جایی که می تونید روز و ماه و سال تولدت رو به میلادی پیدا کنی واسه جواب سوالت لازمش داری .
  • FIND YOUR FATE
  • تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس
  •  

  • اولین لینک شما رو می بره جایی که با دادن جواب به سوالاتشون و زدن گزینه ی calculate میتونید بفهمید کی میمیرید !!!!
  • دومین لینک هم شما رو میبره جایی که می تونید روز و ماه و سال تولدت رو به میلادی پیدا کنی واسه جواب سوالت لازمش داری .

  • دانلود + ادامه مطلب